Historie

Saxe båtene

Familien SAXE i Arendal har helt tilbake fra 50 årene vært ivrige seilere. Familien har drevet mye regattaseiling på bane og deltatt i havseilas i Nordsjøen og Skagerrak i en årrekke. Fra slutten av 50 årene har familien hvert år seilt havseilas med båter fra 36 til 62 fot. I pionerperioden av den moderne havseilas, var båtene mye mindre enn dagens og ferre. Saxebrødrene som ble opplært av sin far, ble overlatt ansvar av senior til å seile maksimalt og navigere riktig i all slag vær. Det ble seilt mye i Skagerrak mellom Norge, Sverige og Danmark. Familiens båt den gang var Bonito III, en 42 fots havseiler konstruert av Saxe senior og bygget hos den kjente båtbygger Walsted på Turø i Danmark. Båten ble mange unge seileres inngang til den moderne havseilas i Arendal, da Saxe trengte mannskap.

Seilskole

Mang en Arendalsgutt fikk sin første opplæring i havseilas om bord hos Saxe i Bonito III. Seilerlysten hos disse unge Arendalittene har siden utviklet seg, så mange Arendalsseilere hvor første generasjon seilte i Bonito III, har tatt med seilergleden videre til andre og tredje generasjon som nå seiler på egen kjøl. Det var ikke bare båtene som var enklere, men også navigasjonsinstrumentene. Det ble navigert med kompass, klokke, slepelogg og radiopeiler.

Materialkunnskap

Familien Saxe drev et avansert mekanisk verksted i Arendal. Verkstedet hadde blant annet høy kompetanse på sveising av tynne stålplater. Lysten til å konstruere og bygge familieseilbåter i stål vokste frem etter hvert som stålplatekompetansen økte. Stål som byggemateriale til lystbåter hadde lenge vært kjent, men få produsenter var selv seilere og mange av dem forsto ikke hvilke behov det måtte legges vekt på for at båten skulle seile godt, være skikkelig sjødyktig og behagelig å bo om bord i.

Båtløsning

Med alle Saxebrødrenes døgn om bord, under land, og ikke minst etter alle seilasene i all slags vær hadde kravene til komfort endret deres krav. ”Strykejerns” seilbåten hvor rormannen ble stående i "Helly - Hansen" stilling ble forlatt. Båten måtte ha flere muligheter. Da dukket styrehuset opp som løsningen. Nå kunne brødrene seile/ styre båten, både fra cockpiten og fra styrehuset og ha styrehuset som stue i dårlig og i kaldt vær under land og på havet. ”Kjellerlivet” forsvant. Brødrene utviklet/ konstruerte sammen med den kjente danske båtkonstruktør Arne Borghegn et konsept: Saxebåtene. Båtene ble solide, gode havseilere. De hadde riktige ute og innefasiliteter for et liv under seil på havet og under land. Styrehuset var i bruk på motorseilere. Saxe brødrene var med å skape et nytt behov blant seilere. I dag er det mange seilbåtleverandører som har tatt dette inn i sine løsninger.

Antall

Det er bygget i alt 17 Saxe båter, hvorav 9 ble levert verftsferdige. Båtene ble bygget på bestilling. Det begynte med Ocean, 43 fot (38,6 o.d.), så kom Atlantic, 47 fot (43,2 o.d.) og tilslutt ARCTIC og Arctic 91 på 62 fot. Alle Saxebåtene er like i silhuett. Saxes verksted er i dag lagt ned, men båtene kan bygges på bestilling, på eksterne verft.

Utleie

Siden 1986 har Saxe leiet ut båter til seilas i Skagerrak. Det begynte med SY Springer, en 43 foter som i dag går som seilskole båt i Oslo området. Fra 1996 har Saxe seilt SY VARG med medseilere. SY VARG er en SAXE ARCTIC. Båten er 62 fot og av meget høy standard.