Sjøskole

Båten som seilskole

I en så stor båt som SY VARG med alle dens bekvemmeligheter skulle en tro at livet om bord ble enkelt og uanstrengt. Slik er det også, men en seilbåt som SY VARG blir noen ganger meget liten når kreftene på havet setter i gang og slår på stortrommen. Derfor er det viktig at den enkelte medseiler så tidlig som mulig suger til seg skipets virkemåter og krav.

Forutsetningen når man leier SY VARG er at alle medseilerne har godtatt betingelsene som båten krever, og innordner seg det som skipper ønsker av den enkelte medseiler. At alle medseilere deltar etter den enkeltes evner og lyst er en forutsetning. Skipper vil alltid legge opp til god fordeling av arbeidsoppgaver og læring. Erfaringsmessig gjør alle medseilere store fremskritt i det å leve om bord og delta i driften av skipet - mat, soving, vakttjeneste og frivakt.

SY Varg har vært leiet ut til seilas med medseilere fra 1996. Nesten alle disse seilasene har gått over flere/ mange døgn med seilas natt og dag og med medseilerne på vakter. På alle disse seilasene har det vist seg at når små grupper får ansvar lærer de også fortere. ”Pensumet” seiler forbi i ett, så her blir læringen fortløpende erfaring blandet med skippers valg, forklaringer og opplysninger under seilasens gang. På den måten erfarer man og lærer raskt.

I tillegg til den kontinuerlige læringen under seilasen og driften av SY VARG arbeides det samtidig med hvordan, og hvorfor løsninger velges.

Det læres om ankring, fortøyning, taubehandling og knuter. Om valg av seil, innstilling av seil og rigging av disse, hvor seilasen skal gå, kartbruk, valg av kurser med tanke på vær, strøm og vind.Vi tar hensyn til fyr, lykter og sjømerker og lærer å forstå disse. Vi observerer land og andre skip, visuelt og med radar og lærer å tolke det vi ser. Vi lærer å ta beslutninger ut fra observasjonene.

Sikkerhet er noe man må ivareta ombord i et skip. Slik er det også om bord i SY VARG. Man må imidlertid ha helt klart for seg at sikkerhet er et resultat av skipets utstyr, mannskapets kunnskaper og oppførsel og skipets tekniske standard og redningsutstyr. Vi lærer alle medseilere om skipet, sikkerhet og bruken av utstyret.Livet om bord:
Mat, soving, vakttjeneste

Sikkerhet:
Skipet, flåte, vester, drakter, raketter, VHF.

Seiling:
Seiltrimming

Ankring:
Valg av plasser, fortøyning, taubehandling, knuter.

Navigasjon:
Sjøkart, papir og elektronisk. Vær, vind, strøm, fyr, fyrlykter og merker

Observasjoner:
Visuelt, radar

Ledertrening - Kurs

SY VARG har siden den ble sjøsatt i 1996 blitt brukt i firma sammenheng til kursing av mindre grupper. Det er 12 gjestekøyer i fire gjestelugarer om bord, så kurs deltagerne har vært mellom 6 og 12 . Kursene har vært en blanding av seilas, synsinntrykk, bli kjent med hverandre og direkte firmaaktuelt stoff og bearbeiding av dette, alt ut fra formålet med kurset. God mat og drikke er også viktig. I et slikt opplegg kommer man innpå hverandre, man bor tett og må delta i driften av ”skipet” . I SY VARG brukes styrhussalongen som kurslokale hvor det også er plass til lerret for overhead. Salongen nede er et meget brukbart grupperom, det samme er cockpiten i godt vær. I fint vær har cockpiten vært brukt som ” kurslokale.Foredragsholdere; kursledere har vært firma leietagernes egne folk eller det har vært firmainnleide spesialister. Vi presenterer firmaet Armann & Wille under egen søkeord – ”I samme båt”. Firmaet har brukt SY VARG en del ganger. De har et kurs som heter ”I samme båt”. Det er et spennende opplegg hvor seilasen, båten blir trukket helt inn i læreprosessen.

Et ledermøte, kurs om bord i SY VARG kan gjennomføres med samme tidforbruk som tilsvarende møter på land. Vi kan foreslå opplegg ut fra firmaets behov. Om det skal være et dagsopplegg eller gå over flere dager.

Ved å velge SY Varg som utviklingsarena for ansatte, gir det deltagerne utfordringer og, opplevelser under kontinuerlig forandringer.

Seilasen., om det skal være kystnært eller gå over havet er tidsavhengig . Noen ønsker bare små strekk langs kysten mellom holmer og skjær, mens andre ønsker utfordringer over lenger distanser. Vi er flink til begge deler. Lage gode kombinasjoner med tid ombord under kysten og tid på havet til Danmark og Sverige.

For SAXE NORWAY AS er det enklest å starte og avslutte seilasen i Arendal. Men vi MÅ ikke. Vi tilpasser oss kundens behov og ønsker.

Ta kontakt med oss, så kan vi sammen sy det opplegget som passer dere best.

Knuter og Taubehandling

Det er mange som er flinke og kan mye om knuter og generell behandling av tau. Dette kan de ha lært av foreldre, i speideren eller av andre seilere. Vi vil at alle som er ombord i SY VARG skal kunne de få knutene som vi bruker. Særlig to knuter bruker vi mye. Det er pålestikk og dobbelt halvstikk. Pålestikkets fordel er at det er lett å åpne etter bruk. Vi bruker det som skjøtefeste og ved fortøyning. Den andre knuten, dobbelt halvstikk bruker vi ved feste av fenderne og fortøyning. Når vi først er i gang, lærer vi medseilerne i tillegg pålestikk og dobbelt halvstikk, flaggstikk og båtmannsknop. Vi spleiser øyespleis og langspleis. Vi er også opptatt av at alle kan sette fast et tau på en kryssholt og låse det der. Å kunne kveile tau og feste/ låse det når det er ferdig kveilt er for mange vanskelig, og vi lærer vekk SY Varg’s eller skipperens måte å gjøre dette på.

Navigering til sjøs

Bilde: seaconferences.wordpress.com

Når man skal reise langs kysten eller over havet må man forstå og kunne bruke de hjelpemidler som er til rådighet. At det er vann/ hav betyr ikke at det er seilbart overalt da terrenget under vann har like mange ”fjelltopper og daler” som landet som er synlig. Landet under havet er målt opp gjennom mer enn hundre år og tegnet inn på sjøkart og langs kysten og på grunner er det satt en herskare av hjelpemidler som staker, lykter og fyr. På sjøkartene er alle disse hjelpemidlene nedtegnet og det er disse vi må kunne lese og utnytte under seilas. I gamle dager, og det er ikke så lenge siden, brukte man i tillegg til å lese kart, kompass, slepelogg, ekkolodd og klokke. I dag er dette utstyret videreutviklet med datastyring og i tillegg har også mange mindre båter radar, elektroniske kart og GPS. SY VARG er også utstyrt med moderne navigasjonshjelpemidler. Vi gir våre medseilere opplæring i bruk av såvel enkel papirkartnavigering som navigering med moderne elektronisk utstyr.

Fortøyning

Fortøyning er en kunst i seg selv: ankring, ankring med landfeste og fortøyning langs land. Hvordan man velger løsning blir en vurdering av muligheter, ønsker og ikke minst vind og sjø. Utenom ferietid og weekender i sommersesongen kan man ofte velge optimale løsningene. Når det er trangt må man gjøre det beste ut av det. Det er en del generelle regler. Ankring – 3 ganger kjetting i forhold til dybde. Fortøyning til land – hanefot med ”lange” tamper forover og bakover fra feste både forut og akter. Dette sikrer fortøyningen når vannet stiger og synger. Fendring er også en kunst for å hindre skader på båten, naboens båt og kaianlegg. Riktig bruk av tau og knuter er viktig for å kunne evakuere raskt og for å ta vare på utstyret.

Utenfor offisielle rom

I store og små firmaer blir hverdagen ofte hektisk og ansatte møtes nesten bare i offisielle rom. SY VARG har blitt brukt for å skaffe ansatte mulighet til å møtes i uoffisielle rom. Et ”tanketorv” på sjøen til uformelle diskusjoner og meningsutvekslinger mot samme mål. Gruppene har ikke vært så store, 5 til 9 stykker. Det har blitt seilt, badet, spist og ledd. Seilasen har gått fra tidlig morgen til sen kveld. Noen ganger nesten kontinuerlig i mange dager. Andre ganger korte dagsetapper med tidlig kveld for anker eller fortøyd langs land mot en holme. Underveis er problemer, ideer blitt diskutert mellom enkelte eller i grupper. Man får lagt ”stenene” i riktig retning.